Sin categoría

Sin categoría (56)

Martes, 28 Junio 2022 00:04

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2022/2023

Escrito por

Ja ho tenim tot preparat!!!

 

Benvolgudes famílies,

a continuació us passem tota la informació de les activitats extraescolars per la nova temporada 2022-2023.

 

MOLT IMPORTANT:

el nostre horari al Setembre serà de 16:30 a 17:30 per les activitats de primera hora i de 17:30 a 18:30 per les activitats de segona hora.

 

Per començar a partir del 5 de Setembre heu de fer la inscripció abans del 15 de Juliol.

 

Qualsevol dubte podeu trucar al 650 862 143 o enviar correu a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

 

 

Com inscriure's

 

1. Modalitat online

  • Inscripcions obertes del 22  de JUNY al 20 de Setembre (SI VOLEU COMENÇAR LES EXTRAESCOLARS EL DIA 5 DE SETEMBRE HEU DE FER LA INSCRIPCIÓ ABANSDEL 15 DE JULIOL.
  • Enviar Targeta Sanitaria Individual i fotografia recent del nen/a per correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

INFORMACIÓ 

  

 

Us adjuntem tota la informació, qualsevol dubte envieu correu a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o truqueu al telèfon 650862143 

 

 Atentament 

Martes, 05 Febrero 2019 23:26

2a Xocolatada Solidària

Escrito por

2a Xocolatada Solidària Per a la investigació del Càncer Infantil

Viernes, 29 Junio 2018 18:15

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ

Escrito por

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ

 

INTRODUCCIÓ

 

L’escola Turó de Guiera té consideració d’Escola Verda des de l’any 2001. L’escola ha fet diferents actuacions al respecte i han anat sorgint algunes propostes de treball. Amb el pas de temps la comunitat educativa de l’escola va començar a elaborar un projecte de reutilització de llibres de text i material didàctic complementari.

 

Al curs 2006-2007 es va crear una comissió formada per professors/es  i famílies de l’escola. Es va elaborar un projecte a tres anys vista, que es va presentar al Departament d’Educació de la Generalitat des d’on es va rebre una dotació econòmica per tirar-ho endavant.

 

Els objectius d’aquest projecte són els següents:

 

1.   Fomentar actituds i valors de compartir, respecte i corresponsabilització envers el llibres i el material d’ús comú.

2.   Treballar actituds i valors entorn l’aprofitament dels recursos i de la reducció de residus.

3.   Compensar les desigualtats econòmiques de les famílies.

4.   Reduir la despesa familiar en quant al material escolar.

 

Aquest projecte ha volgut incidir en diferents qüestions:

 

-      Pedagògiques, ja que s’incorporen valors que es consideren necessaris a treballar a la nostra societat com ara la cooperació,  la solidaritat, la propietat compartida, l’aprendre a tenir cura del material, l’educació en l’estalvi i la sostenibilitat...

-      Mediambientals, ja que la reducció i reutilització són la primera opció de cara a fer una gestió sostenible dels residus i un millor aprofitament dels recursos.

-      Econòmiques, ja que afavoreix indiscutiblement la despesa que les famílies han de fer en la compra anual de llibres de text i altre material didàctic.

 

 

TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE

 

Amb la dotació econòmica rebuda pel Departament d’Educació, la gran col·laboració de les famílies deixant els llibres de text a l’escola i les diferents aportacions econòmiques fetes cada any en forma de quota unificada per les famílies, s’han pogut fer les següents actuacions.

 

-      Curs 2006-2007 es van comprar diccionaris de les tres llengües i altes per a tot el cicle mitjà i superior.

 

-      Curs 2007-2008 es compren més diccionaris, més atles, els llibres de ciències naturals de 3è fins a 6è, els llibres de ciències socials de 4t a 6è i els llibres de lectura.

 

-      Curs 2008-2009 es compren tots els llibres de parvulari i cicle inicial. A 3è i 4t degut a un canvi de currículum només es pot reutilitzar el llibre de text d’anglès i per tant, es compren de nou tota la resta. A 5è i 6è es reutilitzen tots els llibres de text, per tant es compren tots els llibres d’activitats i es reposen els llibres malmesos.

 

-      Curs 2009-2010 es compren tots els llibres de parvulari i cicle inicial. A 3è i 4t es reutilitzen tots els llibres de text, es compren tots els llibres d’activitats i es reposen els llibres malmesos. A 5è i 6è només es pot reutilitzar el llibre d’anglès, degut al canvi de currículum, així que es compren la resta de llibres de text i els llibres d’activitats.

 

-      Curs 2010-2011 ja es tenen tots els llibres socialitzats.

 

-      Des de els curs 2011-2012 fins 2014-2015 es renoven els llibres socialitzats malmesos i es compra tot el material fungible demanat.

 

-      Curs 2015-2016 es renoven tots el llibres socialitzats de l’escola, degut a un canvi de currículum.

 

 

 

 

PROTOCOL D'ACTUACIÓ

 

-      A l'aula, caldrà que els alumnes revisin trimestralment els llibres, si es detecten llibres guixats, els infants els hauran d'esborrar. Aquesta acció té a veure amb la sensibilització cap al projecte de socialització i l'hàbit de tenir cura del material compatit. El tutor/a ha de garantir la devolució de tots els llibres socialitzats a final de curs. Si algun llibre està molt malmès el mestre ens ho haurà de deixar apartat amb una nota. (Graella supervisió llibres socialitzats-professorat)

 

-      La part mecànica del procés: fer les comandes (just després de Sant Joan), revisió final, neteja, baixes, folrat, etc. l'assumeix la comissió de socialització de l'AFA quan acabin les classes.

La Cap d’estudis del centre ens facilitarà per escrit, abans de Sant Joan, el nombre d’alumnes de cada grup i el material necessari de cada aula. (Graella comanda=albarà d’entrega) 

 

-      De cada grup classe (cicle mitjà i superior) hi haurà un responsable amb la intenció de coordinar les tasques a desenvolupar: revisar, restaurar, etiquetar i folrar els llibres del curs que farà el seu fill/a.

També hi haurà un grup de responsables (de P-4 a 2n) que farà el repartiment del material fungible de tots els cursos; sempre amb el recolzament dels membres de la comissió. (Graella responsables de grups).    

Aquesta tasca es farà la primera setmana de juliol.

 

-      La revisió i folrat dels llibres es farà a les mateixes aules. A la biblioteca es guardaran totes les comandes i el material necessari per processar els llibres.

 

-      El professorat deixarà (al juny) a cada aula una caixa, degudament etiquetada, amb aquells llibres de la biblioteca d’aula que cal renovar folre, si s’escau. D’aquesta manera al setembre ho tindran tot a punt per iniciar el curs.

 

-      Les guies didàctiques i els llibres pel professorat els demanarà cada coordinador/a de cicle i n’assumirà el seu cost.

 

-      Un cop feta les comandes a les diferents editorials, si hi ha noves matrícules, es farà la demanda a la llibreria “L’Escola”.

 

 

 

RENOVACIÓ DE LLLIBRES

 

La renovació pot produir-se:

 

-      A criteri de l'escola per revisió i renovació de continguts pedagògics. Implica canvi de tots els exemplars (50 o més segons ràtio). Tot i que segons el nou PEC ( aprovat els curs 16-17 ) la intenció és reduir / eliminar alguns llibres de text socialitzats i utilitzar altres metodologies.

 

-      A criteri de la comissió en funció de l'estat físic dels llibres, implica canvi d'alguns exemplars concrets (normalment per sota de 10 exemplars). S’intenta restaurar al màxim els llibres perquè el projecte surti endavant econòmicament.

 

-      A criteri de l’editorial, per descatalogació de les publicacions.

 

Es considera que s'ha de renovar un llibre quan:

 

-      S’ha detectat un mal ús (prèvia aplicació del protocol per a casos especials), i l’estat del llibre no és l’adequat per treballar.

 

-      S’ha detectar un nivell de desgast important per l’ús (lloms desencolats, fulls solts que no es puguin reparar, o altres casos que es valoraran en el moment de la revisió final).

 

 

 

COMUNICACIÓ

 

Un cop consensuat aquest document amb l'Equip Directiu i si s'escau amb el Consell Escolar, es considera necessari:

 

-      Proporcionar una còpia del procediment de socialització al claustre per tal d'aconseguir el seu compromís, ja que es tracta d'un projecte d'escola. Explicar les noves graelles que haurà d’omplir el professorat. (revisió material / comanda)

 

-      Donar a conèixer a les famílies el projecte (penjar-ho a la web) i aconseguir la seva participació mitjançant reunions amb els delegats de les classes.

 

-      Informar a les famílies que formar part del projecte de socialització suposa l’acceptació de la quota anual, el compromís de permanència durant tota l’etapa educativa al centre i el ferm compromís en col·laborar en el desenvolupament del mateix.

 

 

 

 

PROTOCOL EN CASOS ESPECIALS

 

 

Robatori

 

-Caldrà presentar la denúncia policial a Direcció.

-Posteriorment la denúncia s’arxiva a la seu de l’AFA.

-Des de l'AFA es facilitarà una llista valorada dels llibres del curs.

-Si l'assegurança cobreix l'import íntegre dels llibres la família haurà de fer l'abonament total.

-Si l'assegurança no es fa càrrec, es cobrarà una nova quota de socialització.

 

 

Material perdut o malmès

 

-Si es perd un sol llibre o quadern, o si el tutor durant les revisions trimestrals de l'estat dels llibres detecta un mal ús o algun accident (fulls mullats, trencats, guixats amb bolígraf, fotografies retallades...); l’AFA el proporcionarà de nou, sempre i quant la família responsable de la pèrdua o mal ús l’hagi pagat prèviament.

 

 

 

 

SEGUIMENT ECONÒMIC

 

Contempla diferents aspectes:

 

Primera fase

 

- Revisió del romanent del curs anterior. (el romanent ha d’anar augmentant progressivament per poder fer front a futurs canvis de llibres socialitzats)

- Elaboració del pressupost de la previsió de compra.

- Establiment de la quota de socialització en el Consell Escolar  (darrer trimestre de curs).

 

Segona fase

 

- Fer les comandes  (annex contactes editorials)  

- Imprimir les comandes

- Un cop arriben les comandes:

. Fotocopiar l'albarà de lliurament, l'original passa a Secretaria de Direcció. La còpia queda com a document de treball per a la Comissió.

. Puntejar l'albarà amb el material rebut, anotant les incidències quan calgui i fer els canvis oportuns.

. Casar comanda i albarà i comprovar que s’ha rebut tot el material demanat.

 

Tercera fase

 

Un cop s’ha tancat tot el procés cal:

 

- Reunir-se amb Secretaria per cotejar les factures en ferm respecte dels albarans.

- Procedir al pagament de les factures.

- Valorar l'estat de comptes.

- Fer el seguiment dels becats i dels impagats per part de l’escola.

- Administrar el material necessari pels alumnes nous, matriculats a partir de setembre. (les comandes es faran a l’Escola per agilitzar la rebuda del mateix)

 

 

 

COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ

 

-      La direcció del Centre amb el suport de tot el professorat.

-      Famílies de l’AFA que lideren la comissió amb el suport i el compromís de col·laboració de totes les famílies del centre

·         Ralitsa, mare d’un nen i una nena de 3è.

·         Fátima, mare d’una alumna de 4t i un alumne de 1r.

·         Lola, mare d’un alumne de 1r.

 

·         Laura de la Aldea, mare d’una alumna de 5è.

·         Corpus Checa, mare d’un alumne de 5è i de 1r.

 

 

 

Annex

Annex 1

 

Contactes de les editorials 

 

Editorial

Persona de contacte

Telèfon

Email

 

Ed. Baula

 

Ruben Garcia

679033 963

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ed. Text-La Galera

Núria Rius

685 18 80 37

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ed. Cruilla

Monica Aparicio

689196846

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ed. Barcanova

 

Paco Canteria    

636 48 18 80

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Ed. Santillana

 

Viviana Romegialli

615 036 097

 

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. >

Oxford

Alonso Martinez (director comercial)

93 439 41 08

Fax: 93 439 41 06 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ed. Teide

 

Anna Pascual

681 331 670

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ed. Vicens Vives

 

Sílvia Rosés Prat

93 478 27 55 / 610 53 13 89

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Llibreria L’Escola

Verónica Rodríguez

 

93 691 43 51

93 580 10 06

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

Acció

Agent

Eina de recollida

Calendari

Revisió dels  llibres, si es detecten llibres guixats, els infants els hauran d'esborrar. Aquesta acció té a veure amb la sensibilització cap al projecte de socialització i l'hàbit de tenir cura del material compatit.

Alumnat / tutors

 

Trimestralment

Comunicació a les Famílies i al Grup de Delegades com a recordatori:

Escollir responsable de cada grup i proposar dies a socialitzar.

Comissió de

socialització de l'AFA

Graella socialització

penjada al vestíbul principal i porxo infantil

Reunió Final de curs

Devolució de tots els llibres socialitzats a final de curs. Si algun llibre està molt malmès el mestre ho deixarà apartat amb una nota.

Tutors

Graella supervisió llibres socialitzats

Final de curs, abans que marxin els alumnes

Deixar a cada aula una caixa, etiquetada, amb aquells llibres de la biblioteca d’aula que cal renovar folre, si s’escau.

D’aquesta manera al setembre ho tindran tot a punt per iniciar el curs.

Professorat

 

Última setmana de juny

El nombre d’alumnes de cada grup i el material necessari de cada aula.

Cap d’estudis

Graella comanda=albarà d’entrega

Abans de Sant Joan

Revisió dels llibres malmesos i fer les comandes pertinents

Comissió de

socialització de l'AFA

Excel compres

Just després de Sant

Joan, quan acabin les classes.

Coordinar les tasques a desenvolupar: revisar, restaurar, etiquetar i folrar els llibres del curs; sempre amb el recolzament dels membres de la comissió.

Responsable de grup classe (cicle mitjà i superior)

Graella responsables

penjada al vestíbul principal i porxo infantil

Primera setmana de juliol

Repartiment del material fungible de tots els cursos; sempre amb el recolzament dels membres de la comissió.

Responsables (de P-4 a 2n)

Graella responsables

penjada al vestíbul principal i porxo infantil

Primera setmana de juliol

Les guies didàctiques i els llibres pel professorat els demanarà cada coordinador/a de cicle i n’assumirà el seu cost.

Coordinador/a de cicle

 

 

Amb totes les factures, donar l’ordre de pagament.

Secretària equip directiu i comissió de socialització de l’AFA

 

Setembre

       
   

Actuacions del protocol de socialització de llibres

 
 

Escola Turó de Guiera

 
 

 

 

Martes, 13 Junio 2017 10:05

PREUS EXTRAESCOLARS 2017/2018

Escrito por

Acollida Matí i tarda:

Matí (5 hores) 115€/trimestre  

Tarda (5 hores) 115€/trimestre

Acollida matí i tarda (10 hores) 190€/trimestre

Tiquet esporàdic 3€/hora (matí i tarda 4€)

 

Anglès I: Preu: 18€/mes

 

Anglès II: Preu: 18€/mes

 

Anglès III: Preu: 18€/mes

 

Anglès IV: Preu: 18€/mes

 

Anglès V: Preu: 18€/mes

 

Anglès VI: Preu: 18€/mes

 

Balls I: Preu: 18€/mes

 

Balls II: Preu: 18€/mes

 

Balls III: Preu: 22€/mes

 

Balls IV: Preu: 20€/mes

 

Balls V: Preu: 20€/mes

 

Batuescola (P3 a P5): Preu: 25€/mes

 

Batuescola (Primaria): Preu: 25€/mes

 

Escacs: Preu: 18€/mes

 

Bàsquet benjamí: Preu: 22€/mes

 

Bàsquet Aleví: Preu: 22€/mes

 

Espai deures I: Preu: 10€/mes (2 dies)

 

Espai deures II: Preu: 10€/mes (1 dia a la setmana)

 

Futbol benjamí: Preu: 22€/mes

 

Futbol aleví: Preu: 22€/mes

 

Funlab I (programació i robotica: Preu: 40€/mes

 

Funlab II (programació i robotica: Preu: 40€/mes

 

Gimnasia rítmica: Preu: 20€/mes

 

Hoquei : Preu: 20€/mes

 

Iniciació esportiva I / II: Preu: 22€/mes

 

Judo I: Preu: 22€/mes

 

Judo II: Preu: 22€/mes

 

Judo III: Preu: 22€/mes

 

Manualitats: Preu: 18€/mes

 

Mindfulness I: Preu: 25€/mes

 

Mindfulness II: Preu: 25€/mes

 

Patinatge I: Preu: 22€/mes

 

Patinatge II: Preu: 22€/mes

 

Patinatge III: Preu: 22€/mes

 

Piscina dimarts Preu 25€/mes

 

Piscina dijous: Preu 25€/mes

 

Poliesportiu: Preu: 22€/mes

 

Teatre musical: Preu: 20€/mes

 

 

ACTIVITATS PER A PARES I MARES

Balls: Preu: 18€/mes

Hipopressius: Preu: 18€/mes (1dia) // 22€/mes (2dies)

Mindfulness III: Preu: 25€/mes

Speaking club for parents: Preu: 18€/mes -- conversa

Teatre musical: Preu: 20€/mes

 

CrossValles: Preu: 30€/mes (1dia) // 40€/mes (2dies)

Martes, 13 Junio 2017 09:36

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017/2018

Escrito por

Ja ho tenim tot preparat!!!

Pares i Mares,  l'oferta d'extraescolars del nou curs 2017/2018, podeu trobar també tota la documentació penjada. Tenim novetats:

     * Batuescola

     * Funlab (programació de videojocs, robotica i impressió en 3D)

     * Iniciació esportiva des de p3

     * Mindfulness (regulació emocional) (P3 a 6è)

     * Gimansia ritmica des de P5

     * Manualitats

     * Mindfulness (Pares i Mares)

     * Hipopressius(pares/mares)

     * Teatre musical (Pares i Mares)

     * Speaking club for parents (club de conversa en anglès per a pares i mares)

 

llegir la normativa ja que hi ha alguns canvis per a aquest curs

 

 

Com inscriure's

 

1. Modalitat online

  • Inscripcions obertes del 12  de JUNY al 21 de juny 2017 //  4 i 5 de Setembre de 15:00 a 17:00
  • Enviar Targeta Sanitaria Individual i fotografia recent del nen/a per correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

2. Modalitat presencial

  • Inscripcions obertes del 12  de JUNY al 21 de juny 2017 //  4i 5 de Setembre de 15:00 a 17:00
  • Descarrega't la butlleta d'inscripció  o recull-la a l'AMPA
  • Entrega-la presencialment amb la Targeta Sanitaria Individual i fotografia del nen/a

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

 

  • Quadrant horari oferta activitats extraescolars 2017/2018, clica aqui

 

  • Preus i descripció de les activitats extraescolars 2017/2018, clica aqui

 

 

 

FORMULARIS

butlleta_inscripci_2017-2018tur_de_guiera

 

Us adjuntem tota la informació, qualsevol dubte envieu correu a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o truqueu al telèfon 663 726 101 

 

 

 Atentament 

Jueves, 02 Marzo 2017 14:13

Junta dimarts dia 7 de marc 21h.

Escrito por

Benvolgudes famílies,

Com a membres de l'ampa, esteu convocats a participar de la propera Junta que es celebrarà el proper dimarts dia 7 de març a les 21h. al local de l'AMPA.

Odre del dia:

1. Respostes menjador. Visita de pares en temps de menjador.

2. Visita tècnic d'urbanisme

3. "Matinal a la brasa" formiga treballadora

4. Inscripcions Casals Set. Santa

5. Festa final de Curs

6. Festa Sant Jordi

7. Valoració Carnestoltes

8. Filmacions, vídeo de Nadal

9. Organització de l'Ampa, temes varis, compres...

10. Altres

 

Adjuntem l'acta de la darrera junta del mes de febrer.

 

Qualsevol dubte o suggeriment restem a la vostra disposició.

 

 

Junta AMPA Turó de Guiera

Viernes, 10 Febrero 2017 11:48

Normativa general 2016-2017

Escrito por
Miércoles, 08 Febrero 2017 16:33

2 Carta ENTRENAMENT JJEE Badía

Escrito por

2na FASE CLASSIFICATORIA DELS JOCS ESCOLARS

 

 

 

Benvolguts  pares;

Us informen que el proper diumenge dia 12 de març de 2017 tindrà lloc el segon entrenament lúdic classificatori pels Jocs Escolars de Judo.

Es realitzarà al pavelló del Club de Judo Badia ubicat a les instal·lacions municipals de Badia del Vallès (Via de la Plata s/n – al costat del mercat municipal-)

 

HORARI DELS ENTRENAMENTS

ALEVÍ (anys 2005/2006) de les 9’30 hores a les 10:30 hores.

INFANTIL (anys 2003/2004) de les 9’30 hores a les 10:30 hores.

MINI PREBENJ(anys 2011/2012/2013) de 10’30 hores a 11:30 hores.

PREBENJAMÍ(anys 2009/2010) de les 11’30 hores a les 12:30 hores.

BENJAMÍ (anys 2007/2008) de les 12’30 hores a les 13:30 hores.

         “Els participants es classificaran per la competició FINAL                                 

          COMARCAL de judo escolar.

Per  qualsevol  dubte  o  més  informació cal  que  us  dirigiu al mateix  gimnàs.


Atentament.


Miércoles, 08 Febrero 2017 16:26

1 Carta ENTRENAMENT JJEE Barbera

Escrito por

JUDO

FASE D’ENTRENAMENT DELS JOCS ESCOLARS


Benvolguts  pares;

Us informen que el proper dissabte dia 11 de febrer de 2017 tindrà lloc el primer entrenament lúdic classificatori pels Jocs Escolars de Judo.

Aquest entrenament es realitzarà a l’escola de Judo de Barberà ubicada al Carrer Estoril, 8, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona.

HORARI DE L’ENTRENAMENT    

PREBENJAMÍ (any 2009) de les 9’30 hores a les 10:30 hores.

PREBENJAMÍ (any 2010) de les 10’30 hores a les 11:30 hores.

MINI PREBENJAMÍ (anys 2011/2012/2013) de 11’30 a 12:30 hores.

 

“Els participants es classificaran per la competició FINAL Comarcal de Judo Escolar que es realitzarà el diumenge dia 28 de maig de 2017”

Per  qualsevol  dubte  o  més  informació cal  que  us  dirigiu al mateix  gimnàs.

 

 

Atentament.


InicioAnterior1234SiguienteFinal
Página 1 de 4